Osobní odběr na našich prodejnách ZDARMA !!! S ohledem na kapacitní možnosti přepravce se může termín dodání mírně lišit.

Úvod Vše o nákupu Záruka a reklamace

Záruka a reklamace

Reklamační řád a záruka

pro internetový obchod www.hrackyhopik.cz 

obchodní společnosti HRAČKY HOPÍK s.r.o. se sídlem Česká 352, PSČ 664 31, IČ: 29259592, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  68795pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hrackyhopik.cz

Adresa skladu: HRAČKY HOPÍK s.r.o.Libušina tř.577/17 Brno Kohoutovice 623 00

Všeobecná ustanovení

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující nárok, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci či odstraněním vady opravou. V případě, že není takový postup možný, může kupující uplatnit přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Výše uvedené neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl či rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Vada, jež se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vadou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Záruční doba

 

Na veškeré zboží poskytuje prodávající záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození věci běžným opotřebením nebo nevhodným či neodborným zacházením nebo kdy dojde k poškození věci v důsledku vyšší moci.

Záruční doba počíná svůj běh převzetím zboží kupujícím. K prodloužení délky záruční doby může dojít toliko o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.  

Reklamace a její uplatnění

 

V případě, že se v době trvání záruční doby vyskytne na věci vada, má kupující záruky tato práva, jež se liší tím, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou.

V případě vady odstranitelné má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vady neodstranitelné, jež brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu prodávajícího info@hrackyhopik.cz nebo vyplněním reklamačního formuláře
  • poštou na adresu prodávajícího HRAČKY HOPÍK s.r.o. Libušina tř.577/17 Brno Kohoutovice 623 00,
  • osobním doručením na adresu prodávajícího HRAČKY HOPÍK s.r.o. Libušina tř.577/17 Brno Kohoutovice 623 00, 

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v původním či alespoň vhodném obalu a s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu prodávajícího: 

HRAČKY HOPÍK s.r.o.Libušina tř.577/17 Brno Kohoutovice 623 00,

 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím emailového vyrozumění - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Reklamační protokol bude zaslán kupujícímu emailem do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží).

V případě oprávněné reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací prodejce pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, kterou měl v době odesílání kupující na výběr napříč všemi dopravními společnostmi.
V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly.                                                                                                                                                                                                                                               HRAČKY HOPÍK s.r.o.       

© 2021, HRAČKY HOPÍK S.R.O. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Výměna odkazů | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky